Drzewo Bieleckich i Mergo:Information about Stanislaw Bojanowski