BLOCH / DZIEKIEWICZ / KWASNY / KWASNEY / RING ANCESTRY