The Kenyon family of Ballarat , Victoria, Australia