McPherson/Terry/Spires/Goodrum/Eagle Family:Information about John Egle (Eagle)