Rodzina Motorow (Grelokow), Budow i Rakoczow - Polska