Seipp Family Genealogy:Information about Simon Warde