Rosario Sterrantino & Teresa Sulfaro, Giardini Naxos, Messin:Information about Giuseppe Sterantino