Genealogy.com
Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more

Community

Search

Family Finder
First Name:
Middle:
Last:
 

Clan of Inocentes Galagala and Fulgencia Amor of BOHOL

Updated July 3, 2005

About Our Family Research


Si Inocentes Galagala anak ni Petra Galgo og Gregorio Galagala nagpuyo sa Larapan Jagna Bohol. Aduna siya's duha ka igsoon nga sila Agapita Galagala nga naminyo kang Pedro Galaura og si Marcelina Galagala nga asawa ni Agustin Cuares. Si "Yoyong Intes" naila nga limpiado, gani ang dagum nga mahulog sa nataran makita dayon. Maayong modisiplina nga walay anak niya nga mosugal ug palahubog. Ang tanan niyang anak nga lalaki naminyo gipabalay duol sa iyang balay. Namatay siya niadtong Agosto 16, 1939 sa edad nga 78 anyos. Nagbilin siya ug siyam ka anak nga mao agn makita dinhi sa Inocentes Galagala Clan (Form the hidden files of Mamerto J. Galagala / Created July 1, 2005)

 
Family Trees (viewing trees requires 4.0 or later browser)
 
Contact the Author


 

Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
The content shown on this page has been submitted by a Genealogy.com customer, and is not subject to verification by Genealogy.com. Neither Genealogy.com nor its affiliates are responsible for the accuracy of any information contained on this page. The opinions expressed on this page are the author's alone and not the opinions of Genealogy.com.
© 2011 Ancestry.com