Genealogy.com
Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more

Community

Search

Family Finder
First Name:
Middle:
Last:
 

Plateriada.lt

Updated September 3, 2006

About Our Family Research


PLATER- PLIATER- PLAETER- PLIOTERIAI- PLAT

Plater gimines šaknys siekia XII amžiu, kai Westphalijoje (Vokietijoje) 1160 metais buvo pirmakart paminetas Humpertus "von dem Broel genannt Plaeter” (vardu Broel Plater), laikomas visu Plateriu proteviu.

Per amžius gimine pasklido placiai: Vokietijoje ir Lenkijoje- “Broel Plater", "Plater Broel" bei “Plaeter”, Belgijoje- “Plater Zyberk” , Australijoje- "de Plater", JAV- “Platt”, Lietuvoje, Latvijoje- “Pliateris” bei "Plioteris". Šis šaknies balsio kitimas salygotas vokiškos rašybos ypatybe- “ae” atitinka “ä“, tariama kaip tarpinis garsas tarp [ia] ir [io] . Vardynuose dažniausiai šalia ivairiu pavardžiu variantu aptinkamas nukreipimas “see Plater“ (žr. Plater).

Pliateriai visada garsejo ne savo turtais, o patriotizmu ir ypatingu garbes suvokimu. Skyriuje „Žinomi Pliateriai“ bandysiu pateikti visa informacija apie Pliaterius iš praeities ir Pliaterius iš dabarties, o šios svetaines tikslas- suburti šios gimines Lietuvos šaku su tikslu ateityje prisijungti prie Lenkijos Pliateriu vaisingam bendradarbiavimui, nes kaip šios dvi valstybes yra neatsiejamai susijusios savo istorija bei kultura, taip ir Pliateriu gimines prasmingi tyrimai imanomi tik apimant visas lenkiškas-lietuviškas, o gal ir vokiškasias sasajas.

 
Contact the Author


 

Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
The content shown on this page has been submitted by a Genealogy.com customer, and is not subject to verification by Genealogy.com. Neither Genealogy.com nor its affiliates are responsible for the accuracy of any information contained on this page. The opinions expressed on this page are the author's alone and not the opinions of Genealogy.com.
© 2011 Ancestry.com