Genealogy.com
Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more

Community

Search

Family Finder
First Name:
Middle:
Last:
 

Homepage fam. van Dongen, Vrachelen - Oosterhout N-Br.

Updated May 1, 2002

About Our Family Research


1650 - 2000

 
Family Trees (viewing trees requires 4.0 or later browser)
 
Family Photos
 
Related Files
  • Het geboortehuis (2 KB)
    Deze boerderij werd aangekocht door Gerardus van Dongen (1794-1864) bij de publieke verkoop ten herberge van Jan Franse van Gils, Agter de Toren te Oosterhout. Deze verkoop werd gehouden door notaris Adriaan Brouwers Adriaanzoon, standplaats Ooster-hout. Gerardus genaamd "Gerrit" kocht deze boerderij voor 700,- en aan onkosten moest hij 30,- betalen. De boerderij werd gehuurd door Pieter Schalken. In 1832 werd de ligging van de percelen pas kadastraal aangeduid: Gemeente Oosterhout Sectie Q nrs. 170-171-172-173, huisnummer 772, vervolgens J 47 en later Lageweg 1 (zie afbeelding 3). Gerrit van Dongen was gehuwd op 10 mei 1823 te Oosterhout met Cornelia Cheeuws (1791-1861). Zij was geboren in Vrachelen Sectie Q 156, X2, daarna huisnummer 775 en later Vrachelsestraat 36. Eene stede, huis, schuur, stal, hof en werf en erve daaraan behorende groot te samen omtrent een Nederlandsch bunder, staande en gelegen te Oosterhout in 't Goor, bekend oost de straat, zuid Pieter Goverde, west Cornelis Vermeulen en noord Govert Goverde weduwe vrij van renten, te aanvaarden den eersten mei achttien honderd negenentwintig. Op den verkopers verzoek, de vorenstaande onroerende goederen publiek verkogt, teweten den eersten koop aan Gerardus van Dongen, bouwman te Oosterhout voor Zevenhonderd dertig gulden, boven de kosten en dit ons proces verbaal gesloten ten huize en herberge van Jan van Gils te Oosterhout agter den toren, ten overstaan van Huijbert van Hassel, koopman en Hendrik Jan Willems, bouwman beide wonende te Oosterhout als getuigen, die deeze met ons hebben ondertekent, hebbende den verkoper gedeclareerd niet te kunnen schrijven. Alles na gedane voorlezing te jaare, maand, dag uur en plaatse voorschreven; Was getekend H. van Hassel, H. Willemse, A. Brouwers Azn., Notaris, geregistreerd te Oosterhout den tiende augustus agtien honderd zes en twintig deel vijftien folio zeven en negentig verso vak vijf en volgende. Ontvangen voor recht dertig gulden en voor de verhogingen voor dertien opcenten drie gulden negentig centen en voor de dertien opcenten van het syndicaat drie gulden negentig cents, getekent Overduijm. Voor Expeditie A. Brouwers Azn, notaris.
 
Related Links
 
Contact the Author


 

Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
The content shown on this page has been submitted by a Genealogy.com customer, and is not subject to verification by Genealogy.com. Neither Genealogy.com nor its affiliates are responsible for the accuracy of any information contained on this page. The opinions expressed on this page are the author's alone and not the opinions of Genealogy.com.
© 2011 Ancestry.com