Genealogy.com
Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more

Community

Search

Family Finder
First Name:
Middle:
Last:
 

Angkang Cabungcal

Updated October 18, 2005

About Our Family Research


Ang Kasaysayan ng Angkang Cabungcal
Ang Angkang Cabungcal sa Lucban ay nagmula kay Amamang Tacio (Anastacio Cabungcal) at Inanang Gavina (Gavina Jarnero). Si Amamang Tacio ay isang maggaganado gaya ng kanyang amang si Tatang Victoriano. Siya ay tubong Baryo Sambat (Ngayon ay bayan ng Sta. Teresita) Taal, Batangas at si Inanang Gavina ay tubong Lucban Quezon.

Nagkaroon ng malaking pagkakautang ang mga magulang ni Amamang Tacio sa mga magulang ni Inanag Gavina. Upang makabayad ng kanilang pagkakautang, nanilbihan si Amamang Tacio kina Inanag Gavina. Sa kaniyang paninilbihan ay nagkaroon sila ng saloobin sa isa't isa. Hindi naglaon st sila'y nakasal.

Nagkaroon sila ng siyam na anak, sina Lorenzo, Claro, Demetrio, Tolio, Maria, Lucena, Antero, Bembenuto at Luis. Ang anim na natira natira ay nakapag-asawa ng pawang mga taga-Lucban, Si Tatay Inso napangasawa si Nanay Tecla. Si Tatay Claro kay Nanay Ging. Si Nanay Maria kay Tatay Dabe. Si Tatay Antero kay Nanay Ilang. Si Tatay Luis kay Nanay Sanang. Maliban kay Tatay Bembe na nakapag-asawa ng tubong Mindanao, Si Nanay Pansani.

Si Amamang Tacio ay naging Cabeza de Barangay ng Piis. Si Inanag Gavina ay namatay sa edad na 50 taon. Nag-asawang muli si Amamang Tacio na si Inanag Beni o Benita Absulio. Namatay si Amamang Tacio mahigit na 90 taon.

Sa Tuwing sasapit ang araw ng Pasko ay nagtitipon ang mag-anak ni Amamang Tacio sa kanilang tahanan. Naghahanda ang mag-asawa para sa kanilang mga anak, manugang at apo. Kabilang sa kanilang handa ay isang ulo ng litson. ISANG ULO NG LITSON- ito ang naging simbolo ng ating Paskuhan.

Nang namatay si Amamang Tacio noong 1930, napagkasunduan ng magkakapatid na ipagpatuloy ang tradisyong sinimulan ni Amamang Tacio. Noong 1931, sinimulan ni Tatay Inso ang pagpapa-Pasko. Ito ay sinundan ni Tatay Lo at ng kanyang mga kapatid hangang sa ito ay maging libutan.

Ayon sa mga nasa ika-tatlong generasyon, niminsan ay hind naputol ang tradisyon ito ng nga Cabuncal. Kahit noong panahon ng digmaan ay idinaos ito sa baryo ng Piis.

Ngayon na wala na ang naunang dalawang generasyon at un-unti ng nababawasan ang nasa ik-tatlong generasyon, nais ng ika-apat na generasyon na ipagpatuloy ang munting pamana ni Amamang Tacio ang PASKUHAN NG ANGKANG CABUNGCAL.

MALIGAYANG PAGDIRIWANG NG IKA-75 NA PASKUHAN


 
Contact the Author


 

Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
The content shown on this page has been submitted by a Genealogy.com customer, and is not subject to verification by Genealogy.com. Neither Genealogy.com nor its affiliates are responsible for the accuracy of any information contained on this page. The opinions expressed on this page are the author's alone and not the opinions of Genealogy.com.
© 2011 Ancestry.com