Genealogy.com
Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more

Community

Search

Family Finder
First Name:
Middle:
Last:
 

A Kalitza familia, Hungary

Updated September 13, 2006

About Our Family Research


A német császárság, valamint a török szultán hatalmas birodalmai közé ékelődött (a felosztott magyar királyság keleti-déli önálló tartományát képező) Erdélyi Fejedelemség igen kedvező helynek bizonyult a kereskedő és literátor elődök számára. Erdélyben megtalálták a kereskedés szempontjából is oly fontos hatalmi egyensúlyt és együttműködési rendszert a három rendi nemzet és négy elfogadott vallás (magyar - szász - székely, illetve a református - lutheránus - unitárius - katolikus) között, amely egyedülálló volt a vallási és etnikai ellentétektől szenvedő Európában.

Azután a Báthoryak mellett vitézkedő és literátorkodó családok a XVI. század legvégén menekülni kényszerültek az Erdélyt elnéptelenítő Basta Giorgió rémuralom idején, valamikor 1600 és 1604 között.
A református Kalitzák ekkor kerülhettek a Felvidékre, ahol is a Duna menti Komáromban telepedtek meg hosszú századokra, és itt váltak igazi polgári famíliává.

Közülük való az a Kalitza János (élt 1781 - 1833 években), aki apai ágon egyenes őse feleségemnek, Kalitza Erzsébetnek.

 
Family Trees (viewing trees requires 4.0 or later browser)
 
Contact the Author


 

Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
The content shown on this page has been submitted by a Genealogy.com customer, and is not subject to verification by Genealogy.com. Neither Genealogy.com nor its affiliates are responsible for the accuracy of any information contained on this page. The opinions expressed on this page are the author's alone and not the opinions of Genealogy.com.
© 2011 Ancestry.com