Genealogy.com
Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more

Community

Search

Family Finder
First Name:
Middle:
Last:
 

Hilko Willem Wijna of Hollland

Updated August 22, 2004

About Our Family Research


hallo ,

Mijn naam is : Hilko Willem Wijna,geboren op 8 juli 1950 in Kampen,welke nog steeds mijn huidige domiciel is .
Inde jaren 1980 ben ik ooit begonnen met het uitzoeken waar onze voorvaderen vandaan kwamen (ben daarin tot 1660 gekomen)
Eind 1600 is een zekere Bonne Meints vanuit Heerenveen naar Kampen vertrokken .
Daar heeft Bonne Meints de naam Wijna aangenomen (?), alle mensen met die achternaam zijn familie , want vanuit Kampen zijn alle Wijna's vanaf ongeveer 1880 naar alle windhoeken vertrokken.

 
Contact the Author


 

Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
The content shown on this page has been submitted by a Genealogy.com customer, and is not subject to verification by Genealogy.com. Neither Genealogy.com nor its affiliates are responsible for the accuracy of any information contained on this page. The opinions expressed on this page are the author's alone and not the opinions of Genealogy.com.
© 2011 Ancestry.com