Genealogy.com
Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more

Community

Search

Family Finder
First Name:
Middle:
Last:
 

Winckens soone van Putt

Updated January 27, 2013

About Our Family Research


Sinds 1980 ben ik reeds bezig met genealogisch onderzoek naar de familie Winkens. Mijn onderzoek strekt zich uit van zowel het kwartierstatenonderzoek met als proband mijn kinderen, als ook parentelenonderzoek vanaf de oudst bekende voorvader Winkens. Tevens onderzoek ik de herkomst van de naam Winkens en onderzoek de streekgeschiedenis van de stamvaders. Verder verzamel ik alle gegevens van de naamdragers Winkens en van alle andere schrijfwijzen van deze naam. Alle informatie over deze families is van harte welkom. Omdat mijn vrouw en moeder van mijn kinderen van Indische afkomst is ben ik ook ge´nteresseerd in alle informatie over de Indische families David.

Voor het complementeren van mijn gegevens betreffende de familie Winkens in Limburg ben ik steeds op zoek naar relevante gegevens. Bent U een lid van de familie Winkens in Limburg en heeft u voor mij gegevens zoals kopien van trouwboekjes, huwelijksaankondigingen, geboortekaartjes, bidprentjes en oude foto's neem s.v.p.contact op. Email naar Frans@winkens.eu

Hetzelfde geldt voor leden van de familie David waarvan de roots in Indie liggen.

DEZE SITE WORDT NIET MEER ONDERHOUDEN!!!

Voor parentelen en uitgebreide kwartierstaten bezoek mijn site WWW.winkens.eu


 
Family Photos
 
Related Links
 
Contact the Author


 

Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
The content shown on this page has been submitted by a Genealogy.com customer, and is not subject to verification by Genealogy.com. Neither Genealogy.com nor its affiliates are responsible for the accuracy of any information contained on this page. The opinions expressed on this page are the author's alone and not the opinions of Genealogy.com.
© 2011 Ancestry.com