Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more


[ Home Page | First Page | Previous Page | Next Page | Last Page ]

Ancestors of Berendina Korvemaker


      1848. Sijtse Sipkes, born Abt. 1640 in Oude Pekela, Groningen. He was the son of 3696. Sipke Sijbrants. He married 1849. Lisebet Peters December 13, 1668 in Oude Pekela, Groningen.

      1849. Lisebet Peters, born in Oude Pekela, Groningen. She was the daughter of 3698. Pieter Dercks and 3699. Jantje Wijpkes.

Notes for Sijtse Sipkes:
Sijtse was christened at an advanced age.

More About Sijtse Sipkes:
Christening: February 19, 1664, Oude Pekela, Groningen

Marriage Notes for Sijtse Sipkes and Lisebet Peters:
Sijtze and Lisebeth had 10 children born in Oude Pekela between 1669 and 1690: Sipke, Pieter, Jan, Aucke, Sibrandt, Klaas, Jantjen, Geert, Aeijlt, and Jantjen [Sijtses] (Scholtens website; Gruoninga 21:114, 1976).

More About Sijtse Sipkes and Lisebet Peters:
Marriage: December 13, 1668, Oude Pekela, Groningen
     
Children of Sijtse Sipkes and Lisebet Peters are:
  i.   Sipke Sijtses, born Bef. September 3, 1669 in Oude Pekela, Groningen; married (1) Saeckje Jans July 16, 1693 in Oude Pekela, Groningen; married (2) Geeske Hendricks March 26, 1696 in Oude Pekela, Groningen.
  More About Sipke Sijtses:
Christening: September 3, 1669, Oude Pekela, Groningen

  Marriage Notes for Sipke Sijtses and Geeske Hendricks:
----At the marriage contract ceremony: Voor de bruidegom: Sijtse Sipkes, vader; Jan Sijtses, broeder; Wijpke Pieters en Jan Piebes, ooms. Voor de bruid: Eltje Hendricks, broeder; Jurrien Hendricks, Aeldert Hendricks, and Pieter Hendricks, ooms. Getuigen: Ulben Tammes, and Geert Hermans.
-----In the Winschoten marriage book of February 17, 1696 it says: Ondertrouw van Sijpko Cijtses, van de Pekel A, en Geeske Hindricks.
-----Sipke and Geeske had 12 children: Wije, Lijsabeth, Hendrick, Willempje, Auke, Henrickje, Sijtse, Sijcke, Eltje, Henrick, Wipke, and Anna Maria (Sipkes) (Oedipus, Oude Pekela).

  More About Sipke Sijtses and Geeske Hendricks:
Marriage: March 26, 1696, Oude Pekela, Groningen
Marriage bann: February 17, 1696, Winschoten, Groningen
Marriage contract: February 14, 1696, Oude Pekela, Groningen

  924 ii.   Pieter Sijtses, born Bef. December 2, 1670 in Oude Pekela, Groningen; married Grietje Sjuirts February 9, 1690 in Oude Pekela, Groningen.
  iii.   Jan Sijtses, born Bef. October 5, 1674 in Oude Pekela, Groningen; married Anna Maria Weeghe December 22, 1695 in Oude Pekela, Groningen.
  More About Jan Sijtses:
Christening: October 5, 1674, Oude Pekela, Groningen

  Marriage Notes for Jan Sijtses and Anna Weeghe:
----At the marriage contract ceremony were present [RA VI D 1, 29 nov. 1695]: Voor de buidegom: Sijtse Sipkes, vader; Sipke Sijtses, Pieter Sijtses, en Sijbrandt Sijtses, broeders; Jan Piebes, oom. Voor de bruid: Wijpke Pieters, stiefvader. Getuigen: Ulben Tammes, en Lammert Lammers.
Their last will and testament of March 26, 1714: Witnesses: Derck Willems and Berent Allerts. "De comparanten verklaren o.a. dat de langstlevende gehouden zal zijn aan de Arme van deze Plaetse de summa van 10 Cr. Gld. uijt te keren."
----Later marriage contract: [166] 26.03.1714 : Jan Sijtses & de deughdsame Anna Maria Weeghe (T).
getuigen : Derck Willems en Berent Allerts.
bijzonderheden : - De comparanten verklaren o.a. dat de langstlevende gehouden zal zijn an de Arme van dese plaetse de summa van tien Car. Gld. uijt te keren.

  More About Jan Sijtses and Anna Weeghe:
Marriage: December 22, 1695, Oude Pekela, Groningen
Marriage contract 1: November 29, 1695, Oude Pekela, Groningen
Marriage contract 2: March 26, 1714, Oude Pekela, Groningen

  iv.   Auke Sijtses, born Bef. February 27, 1676 in Oude Pekela, Groningen; married (1) Jan Lammerts February 5, 1702 in Oude Pekela, Groningen; married (2) Berent Hermans October 14, 1714 in Oude Pekela, Groningen.
  More About Auke Sijtses:
Christening: February 27, 1676, Oude Pekela, Groningen

  Marriage Notes for Auke Sijtses and Jan Lammerts:
----Marriage Contract: [119] 04.01.1702 : Jan Lammerts & de deughdsame Aucke Sijtses, beijde in de Pekel A woonachtigh.
voor de bruidegom : Lammert Lammerts en de deughdsame Klaeske Lammerts, echtelieden, vader en moeder; Hendrick Lammerts en Jacob Lammerts, broeders. voor de bruid : Sijtse Sipkes en de deughdsame Lijsabeth Sijtses, echtelieden, vader en moeder; Sipke, Pieter, Jan en Klaes Sijtses, broeders. getuigen : Derck Willems, koopman, en Geert Hermans, schoolmr.
bijzonderheden : - Trouwboek Oude Pekela 5 febr. 1702: Jan Lammerts X Aucke Sijtses.

  More About Jan Lammerts and Auke Sijtses:
Marriage: February 5, 1702, Oude Pekela, Groningen
Marriage contract: January 4, 1702, Oude Pekela, Groningen

  v.   Sibrandt Sijtses, born Bef. December 23, 1677 in Oude Pekela, Groningen.
  More About Sibrandt Sijtses:
Christening: December 23, 1677, Oude Pekela, Groningen

  vi.   Klaas Sijtses, born Bef. July 4, 1680 in Oude Pekela, Groningen; married Joanna Weeghe Abt. January 1707 in Oude Pekela, Groningen; born Bef. February 15, 1683 in Winschoten, Groningen.
  More About Klaas Sijtses:
Christening: July 4, 1680, Oude Pekela, Groningen

  More About Joanna Weeghe:
Christening: February 15, 1683, Winschoten, Groningen

  Marriage Notes for Klaas Sijtses and Joanna Weeghe:
----Marriage Contract: [144] 13.01.1707 : Klaes Sijtses & de deughdsame dochter Joanna Weeghe, beijde in de Pekel A.
voor de bruidegom : Sijtse Sipkes en de deughdsame Lijsabeth Pieters, echtelieden, vader en moeder; Sipke Sijtses, Pieter Sijtses en de E. Jan Sijtses, broeders; de deughdsame Aucke Sijtses, wed. van Jan Lammerts, zuster. voor de bruid : Wijpke Pieters en de deughdsame Annichjen Jans, echtelieden, angehijlkte vader en eijghene moeder; Jan Sijtses en de deughdsame Anna Maria Weeghe, echtelieden, zwager en zuster.
getuigen : Derck Willems, ouderlingh der Ghemeinte, en Ulben Tammes.
----Klaas and Joanna had 7 children (Gruoninga 21:112, 1976). Oedipus Oude Pekela lists 8 children: Janna (1725), Lijzabeth (1713), jantjen (1721), Sijtze (1713), Annichje (1711), Annichje (1708), Anna Maria (1717), and El?je (1715).

  More About Klaas Sijtses and Joanna Weeghe:
Marriage: Abt. January 1707, Oude Pekela, Groningen
Marriage contract: January 13, 1707, Oude Pekela, Groningen

  vii.   Jantjen Sijtses, born Bef. March 23, 1684 in Oude Pekela, Groningen.
  More About Jantjen Sijtses:
Christening: March 23, 1684, Oude Pekela, Groningen

  viii.   Geert Sijtses, born Bef. August 29, 1686 in Oude Pekela, Groningen; married Hille Hermans December 18, 1707 in Oude Pekela, Groningen.
  More About Geert Sijtses:
Christening: August 29, 1686, Oude Pekela, Groningen

  Marriage Notes for Geert Sijtses and Hille Hermans:
Geert and Hille had at least 5 children: Sijtse, Dieuwke, Herman, Grietje, and Lisabeth (Geerts) (Oedipus, Oude Pekela).

  More About Geert Sijtses and Hille Hermans:
Marriage: December 18, 1707, Oude Pekela, Groningen

  ix.   Aeijlt Sijtses, born Bef. October 14, 1688 in Oude Pekela, Groningen; married Hindrikjen Berents.
  More About Aeijlt Sijtses:
Christening: October 14, 1688, Oude Pekela, Groningen

  x.   Jantjen Sijtses, born Bef. October 5, 1690 in Oude Pekela, Groningen.
  More About Jantjen Sijtses:
Christening: October 5, 1690, Oude Pekela, Groningen

  xi.   Derck Sijtses


      1850. Sjuirt Dercks, born Abt. 1638 in Oude Pekela, Groningen; died Aft. March 17, 1685. He was the son of 3700. Derck de Ruiter. He married 1851. Etje Tiddens December 13, 1662 in Oude Pekela, Groningen.

      1851. Etje Tiddens She was the daughter of 3702. Tidde Roelefs and 3703. Lutgert Geerdes.

Notes for Sjuirt Dercks:
----In 1667 Sjuirt bought from Abram Abrams the 9th lot at the north side of the undivided peat for 600 Car. gld. In 1698 he sold it again to Jan Jansen Wolbers for 765 gld. (GAG Rekeningen Sappemeer en Pekela-81r, resp 1667 en 1698). In 1703 he is mentioned as living on the 2nd lot "zuidkante boven de Veendijk" (south side above the Peatdyke) He then is ships carpenter. In 1705 there was a shipswharf on this lot, size 57 "roeden.", operated by Gosse Foppes, but owned by Siourt Dercks and cons.
----On the Classis Meeting of sept.9, 1684 "verhaelde D. ten Have hoe dat seker persoon Sieurt Dercks genaamt, zijnde ledemaat van de gemeijnt in Pekela, in vijf jaeren niet ten avontmael waere geweest, oock niet ter kercken quam, ende coram consistorie weijgerde te compareren, vraegende wat het classis goede daghte da men in desen doende soude. 't Classis verstonde dat dit verslapte lidt na alle vermogen wederom moeste opgeweckt ende gesterckt worden, versoekende tot dien eijnde".
----On March 17, 1685 one could happily announce: "Sjuirt Dercks, ter Pekel A, was niet alleen tot het gehoor van Godts woort maar ook tot ahet H.Avontmael wedergekeert" (Archive Classis Winschoten; inv. nr.3).

More About Sjuirt Dercks:
Christening: December 4, 1663, Oude Pekela, Groningen
Occupation: Scheepstimmerman (Ships Carpenter)

Marriage Notes for Sjuirt Dercks and Etje Tiddens:
----Verzegelingen Winschoten d.d. 26-02-1698: Sjuurt Dercx en zijn echtgenote Anna Foppes, wonende te Pekela, verklaren schuldig te zijn aan Derck Willems, koopman te Pekela, en zijn echtgenote Hindrickjen Pauwels, een bedrag van 96 Car. gl., afkomstig van een obligatie van 5 april 1694 en verschuldigde rente.Verzegelingen Nieuwe Pekela d.d. 10.08.1708: Siuurt Dercks wonende te Pekela, maakt testament op. Hij verklaart tot zijn uiterste wil dat sijn goederen na zijn overlijden moeten worden verdeeld onder zijn zeven kinderen, waarvan vier voorkinderen en drie welke bij zijn huidige huisvrouw Anna Fopkes zijn verwekt.Getuigen: Jan Jans Backer en Hindrick Adams.
Verzegelingen Nieuwe Pekela d.d. 04.02.1710: Sijbrant Jans en Jantien Claasen, e.l., wonende te Pekela, nemen op rente van Siordt Dercks en Anne Foppes, e.l., eveneens wonende te Pekela, de somma van 100 Car. gl., waarvoor Jan Pijbes en zijn huisvrouw zich als vader en moeder van Sijbrant Jans, alsmede Claas Jans en zijn huisvrouw zich borg stellen. Getuigen: Hindrick Lucas en Hindrick Adams.
----Verzegelingen Nieuwe Pekela d.d. 28.04.1718: Derck Sierds en Pieter Zijdses, als lasthebbende van de andere erfgenamen van Sierd Dercks, verkopen en dragen over aan Jacob Harmens en Siouwke Siords, e.l., wonende te Pekela, een huis, aard- en nagelvast, zijnde stadsgrond, zoals tegenwoordig door de kopers wordt bewoond en gebruikt. Hebbende Claas Arents ten noorden en Arent Hindricks ten oosten als naaste grens. Verkoopprijs 400 Car. gl. Getuigen: Grietien Meinderincks en Hindrick Adams.
----Sjuirt and Eltje had 6 children: Lutgert, NN, Grietje, Trijne, Antje, and Derk [Sjourts].

More About Sjuirt Dercks and Etje Tiddens:
Marriage: December 13, 1662, Oude Pekela, Groningen
     
Children of Sjuirt Dercks and Etje Tiddens are:
  i.   Lutgert Sjuirts, born Bef. September 12, 1663 in Oude Pekela, Groningen; died Bef. 1700; married Jacob Jans de Wael.
  More About Lutgert Sjuirts:
Christening: September 12, 1663, Oude Pekela, Groningen

  Marriage Notes for Lutgert Sjuirts and Jacob de Wael:
Jacob and Lutgert had (at least) two children: Jan, and Roelf [Jacobs de Wael] (Oedipus, Oude Pekela).

  ii.   N.N. Sjuirts, born Abt. 1666 in Oude Pekela, Groningen.
  925 iii.   Grietje Sjuirts, born Bef. September 1, 1667 in Oude Pekela, Groningen; married Pieter Sijtses February 9, 1690 in Oude Pekela, Groningen.
  iv.   Trijne Sjourts, born Bef. September 18, 1670 in Oude Pekela, Groningen; met Jacob Jans de Wael.
  Notes for Trijne Sjourts:
----Op 29-5-1701 verscheen zij in de Kerckelijcke vergaderinge en bekende dat zij zich met "Haer overleedene susters Man Jacob Jans of
Jacob de Wael ghenaemt, vleeschelijck vermengt en verontreijnigt heeft, dat uijt die vermeninghe is bevrucht gheworden, en een kindt
ter wereldt heeft ghebracht, 't welck noch in leven is". Men besloot haar "van den Tafel des Heeren af te weijren en van het Lichaem der
Ghemeijnte als een vuil Lidt af te snijden". Op 2-7-1700 kwam deze kwestie al aan de orde in de classisvergadering: "Bij het quaestium
van overspeel en bloetschande stelde Dn: Rustinga voor dat een man in de peekel woonende, sijn verstorvene huisvrouwen suster hadde beswangert en weggesonden en sogte deselve te trouwen. De naame van de man was Jacob de Waale, 't welck ? Dep: Sijn: wierde geannoteert" (Archief Classis Winschoten; inv.nr.3).

  More About Trijne Sjourts:
Christening: September 18, 1670, Oude Pekela, Groningen

  v.   Antje Sjuirts, born Bef. December 4, 1672 in Oude Pekela, Groningen.
  More About Antje Sjuirts:
Christening: December 4, 1672, Oude Pekela, Groningen

  vi.   Derk Sjoerts, born Bef. September 13, 1674 in Oude Pekela, Groningen; married (1) Anje Jans; married (2) Lijsabeth Abrahams February 25, 1703 in Oude Pekela, Groningen; born Bef. September 14, 1684 in Oude Pekela, Groningen.
  More About Derk Sjoerts:
Christening: September 13, 1674, Oude Pekela, Groningen

  More About Lijsabeth Abrahams:
Christening: September 14, 1684, Oude Pekela, Groningen

  Marriage Notes for Derk Sjoerts and Lijsabeth Abrahams:
---Marriage contract witnesses: For the groom: Sjourt Dercks and Anna Jans [father and stepmother], Jacob Jans and Pieter Sijtsens, brothers-in-law. Fpr the bride: Abraham remmerts and Jantjen Hendricks [father and mother], Jan Jans [uncle ]. Winesses: Geert Hermans, schoolteacher, and Sije Jans.
---Derk and Lijsebeth had nine children: Ettje, Remmert, Sjoert, Abraham, Derck, Jantje, Derck,Jannes, and Harmke [Derks] [Oedipus Oude Pekela].

  More About Derk Sjoerts and Lijsabeth Abrahams:
Marriage: February 25, 1703, Oude Pekela, Groningen
Marriage contract: February 2, 1703, Oude Pekela, Groningen
[ Home Page | First Page | Previous Page | Next Page | Last Page ]

Search for Family - Learn About Genealogy - Helpful Web Sites - Message Boards - Guest Book - Home
© Copyright 1996-99, The Learning Company, Inc., and its subsidiaries. All rights reserved.
© Copyright 1995-97 by Matthew L. Helm. All Rights Reserved.