Robert E. Bray Family :Information about Sophia (Wisman/Whistman) WHISMAN