The Davis Family of Ohio:Information about Ira Crebs Thomas