The Kilbourne/Boyd/Dixon/Breithut /Ohaus Families:Information about Thomas Dixon