The Finken Family of Ohio:Information about Ezekeil Floro