The Finken Family of Ohio:Information about Frances Eugenia Floro