Harmon Frye & Maude Dougherty family:Information about Kori Alexis Daw