Klein/Cline Family:Information about Patrick Charles Alsoszatai-Petheo