Ewton-Johnson-Smith-Graham of TN:Information about Hester F Ewton