Kates-Thomsen Family Tree:Information about Justin Tyler Kates