Kates-Thomsen Family Tree:Information about Ora Belle Lynn