Kates-Thomsen Family Tree:Information about Dawn Ella Camillo