Kates-Thomsen Family Tree:Information about Minor William Kates