Kates-Thomsen Family Tree:Information about Denise Michele Kates