Kates-Thomsen Family Tree:Information about Kelly Ann Kates