Kates-Thomsen Family Tree:Information about Paul Raymond Kates