Kates-Thomsen Family Tree:Information about Alberta Kates