Kates-Thomsen Family Tree:Information about William Harmoning Kates