Kates-Thomsen Family Tree:Information about William Thorpe Kates