Kates-Thomsen Family Tree:Information about Teresa Rose Kaufman