Kates-Thomsen Family Tree:Information about Thomas Ignudo, Jr.