Kates-Thomsen Family Tree:Information about Susan Martin