Kates-Thomsen Family Tree:Information about Maria Balthazar