Kates-Thomsen Family Tree:Information about Jean Baptiste Balthazar