Kates-Thomsen Family Tree:Information about Adelaide Balthazar