Kates-Thomsen Family Tree:Information about Joseph Balthazar