Kates-Thomsen Family Tree:Information about Martine Balthazar