Kates-Thomsen Family Tree:Information about Antoine Balthazar