Kates-Thomsen Family Tree:Information about Francois Raymond