Kates-Thomsen Family Tree:Information about Eduard (Edward) Vilhelm Koyen