Kates-Thomsen Family Tree:Information about David Koyen