Kates-Thomsen Family Tree:Information about Albert Thomas Grisel