Kates-Thomsen Family Tree:Information about Karen Johanne Koyen