Kates-Thomsen Family Tree:Information about Karl Edvard Koyen