Kates-Thomsen Family Tree:Information about Martin Knudson