Kates-Thomsen Family Tree:Information about Heinrich (David) Koyen